กิจกรรมการนิเทศ

 • การอบรมระบบประเมินออนไลน์ การอบรมระบบประเมินออนไลน์ และการจัดทำโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.เชียงราย เขต 4 แก่ครูปฐมวัย ในวันที่ 2 ต.ค. 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระเก ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2558 21:10 โดย พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อ.เชียงของ  ศูนย์เครือข่ายการศึกษา อ.เชียงของ ทั้งโซน 1 และ 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับอำเภอ โดยโซน 1 จัด ณ  โรงเร ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 21:24 โดย พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
 • การอบรม ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 21-24 ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 20:59 โดย พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

 • แบบนิเทศการศึกษาปฐมวัย.pdf   193กิโลไบต์ - 14 ต.ค. 2558 00:58 โดย พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง (เวอร์ชัน 1)
 • แผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย.pdf   2166กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:32 โดย พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง (เวอร์ชัน 1)
  ‎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2550 - 2559‎
 • ดนตรีสำหรับเด็ก.docx   42กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:28 โดย พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง (เวอร์ชัน 1)
  ‎การจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ข่าวสพฐ.


ปฏิทินการนิเทศ