เครื่องมือการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ  14745 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:21 พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
ć
ดู ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:23 พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
การจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:28 พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้คู่มือดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย  168 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:18 พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ต.ค. 2558 00:58 พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2550 - 2559  2166 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:32 พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
หลักการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  126 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:26 พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
Comments