กิจกรรมการนิเทศ

การอบรมระบบประเมินออนไลน์

โพสต์5 ต.ค. 2558 21:08โดยพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2558 21:10 ]

การอบรมระบบประเมินออนไลน์ และการจัดทำโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.เชียงราย เขต 4 แก่ครูปฐมวัย ในวันที่ 2 ต.ค. 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สพป.เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อ.เชียงของ

โพสต์27 ก.ย. 2558 21:24โดยพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง

 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา อ.เชียงของ ทั้งโซน 1 และ 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับอำเภอ โดยโซน 1 จัด ณ  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์  และ โซน 2 จัด ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

ศิลปหัตถกรรมอ.เชียงของ


การอบรม ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:56โดยพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:59 ]

ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 180 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมให้ความรู

อบรมการใช้ ict เพื่อการนิเทศ


รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:36 ]

 
โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.เชียงราย เขต 4 รุ่นที่ 1  รุ่นที่ 4 รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปี 2558 จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี  ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

รับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


 

1-4 of 4