งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อ.เชียงของ

โพสต์27 ก.ย. 2558 21:24โดยพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา อ.เชียงของ ทั้งโซน 1 และ 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับอำเภอ โดยโซน 1 จัด ณ  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์  และ โซน 2 จัด ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

ศิลปหัตถกรรมอ.เชียงของ


Comments